Berdintasunarekin Konpromisoa

Berdintasunarekin Konpromisoa 

Cebancen gure gain hartu dugu Emakume eta Gizonezkoen arteko Aukeren Berdintasunarekiko konpromiso erreal eta eraginkor bat, zentroari bere osotasunean eragiten dioten hainbat neurritan gauzatzen dena. Genero ikuspegia, halaber, 2018-2022ko Plan Estrategikoan baitan dago.

Horretarako, lan baldintzekin zerikusia duten hainbat aspektuei so egiteaz gain, gizartearekin eta gure ikasleriarekin esku-hartzean genero ikuspegia  txertatzea beharrezkoa dela uste dugu, emakume eta gizonezkoen aukera berdintasunerako ere lagungarria izango delakoan. Zuzendaritza Batzordearen asmo garbia da Berdintasunarekiko Plana eta genero berdintasunarekin zerikusia duten prozesuak egin eta abiaraztea, baita genero-aldeak konpontzea ere.

Jaitsi Emakumeen eta gizonen berdintasunerako diagnostikoa eta plana (Cebanc) eta Emakumeen eta gizonen berdintasunerako diagnostikoa eta plana (Cdea).