Zuzendaritza

Dirección

Enpresetako zuzendariei, erdi mailako arduradunei eta giza taldeen arduradunei zuzendua.

  • Plangintza estrategikoa
  • Enpresa-kudeaketako eredu aurreratuak
  • Berrikuntzaren kudeaketa
  • Pertsonen bidezko aldaketaren kudeaketa
  • Proiektuen kudeaketa eta zuzendaritza
  • Taldeen antolamendua eta zuzendaritza
  • Lidergoa
  • Pertsonen motibazioa, ezagutza eta garapena
  • Gaitasunen araberako kudeaketa
  • Bileren antolaketa eta gidaritza