Informatika eta komunikazioak

Mantenimiento de equipos informáticos

Titulazio ofiziala

 • 2000 ordu
 • 2 ikasturte akademiko osorik
 • Lehenengo ikasturtea 990
 • Bigarren ikasturtea 1010

 

Helburuak

Gizarteratzea, eskolaratzea eta lan-munduratzea bultzatzea, ohiko heziketa akademikoaren ibilbidean zailtasunak dituzten gazteriarentzat, inolako gaitasunik eskuratu gabeko eskilatzearen urruntze goiztiarra saihesteko eta Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua eskuratzeko helburuari jarraiki.

Gaitasun profesionalak

 • Titulu honen inguruko gaitasun nagusia sistema makroinformatikoen, periferikoen eta datuen komunikazio sareen hala nola ekipo elektronikoen eta elektronikoen muntaketarako eta mantenurako laguntza operazioak egitean datza, kalitate egokiarekin operatuz eta ingurumenarekiko segurtasuna eta babesa bermatzeko erantzukizuna eta ekimen pertsonala bultzatuz, gazteleraz komunikatuz ahoz zein idatziz, eta bere kasuan hizkuntza koofizial propioaren edota atzerriko beste hizkuntza baten bidez

Lanbide gaitasunak

a) Sistema makroinformatikoen muntaketarako eta mantenurako laguntza operazioak, ondorengo gaitasun unitateak barne hartuko dituztenak:

 • Ekipo makroinformatikoetarako laguntza operazioak garatzea.
 • Sistema makroinformatikoen mantenurako laguntza operazioak garatzea.
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin laguntza operazioak garatzea 

b) Ekipo elektrikoen eta elektronikoen muntaketarako eta mantenurako laguntza operazioak, ondorengo gaitasun unitateak barne hartzen dituztenak:

 • Ekipo elektronikoen eta elektronikoen muntaketarako mihiztatze operazioak garatzea.
 • Ekipo elektrikoen eta elektronikoen muntaketan konexio operazioak garatzea.
 • Ekipo elektrikoen eta elektronikien mantenurako laguntza operazioak garatzea

 

Sartzeko baldintzak

 • 16 eta 17 urte beteta izatea hasiera ikasturteko abenduaren 31 baino lehen
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren titulua ez eskuratu izana
 • 15 urteko ikasleak, DBH 2. Maila amaitu eta 3. erako sustapena eskuratu ez dutenak 

 

Ikasketa plana

Modulu Bereziak: Ekipo elektrikoak eta elektronikoak. Datuen transmisiorako sareen instalazioa eta mantenua. Informatika sistemen eta osagaien muntaketa eta mantenua. Konfiguraziorako eta ustiapenerako laguntza operazioak. Sistema eragileen instalazioa eta konfigurazioa sistema mikroinformatikoetan. Lan-prestakuntza eta orientabidea. Lantokietan prestakuntza (enpresetan praktikaldiak)

MODULU NAGUSIAK: Zientzia aplikatuak I. Zientzia aplikatuak II. Komunikazioa eta gizartea I. Komunikazioa eta gizartea II

ORIENTABIDE ETA TUTORETZA MODULUA I.  ORIENTABIDE ETA TUTORETZA MODULUA II.

 

Ondorengo lanbideak bete ditzakezu: 

 • Antena hartzaileen/telebista sateliteen muntatzaile laguntzailea.
 • Ekipo telefonikoen eta telegrafikoen instalatzaile eta konpontzaile laguntzailea.
 • Ekipoen eta komunikazio sistemen instalatzaile laguntzailea.
 • Instalazio telefonikoen instalatzaile eta konpontzaile laguntzailea.
 • Sistema mikroinformatikoen muntatzaile laguntzailea.
 • Sistema informatikoen mantenu laguntzailea.
 • Sistema informatikoen instalatzaile laguntzailea.
 • Datuen transmisiorako sistemen instalatzaile laguntzailea.
 • Ekipo elektrikoen eta elektronikoen mihiztatze operadorea.
 • Ekipo elektrikoen eta elektronikoen mantenu laguntzailea.
 • Plaka eta ekipo elektrikoen eta elektronikoen probatzailea/doitzailea.
 • Zirkuitu plaka inprimatuetako osagaien muntatzailea.    

 

Osatu zure heziketa

Administrazio Zerbitzuen Oinarrizko Profesionalaren tituluarekin sarbide zuzena izango duzu Maila Ertaineko zikloetan, esaterako: Sistema Mikroinformatikoak eta Sareak.